Termeni de utilizare

Accesul și utilizarea acestui site web sunt asigurate de Helen Doron Ltd., conform următorilor termeni și condiții: Site-urile web Helen Doron („Site-uri web”) și aplicațiile mobile („Aplicații”) și serviciile conexe (împreună cu site-urile web, „Serviciul”) sunt operate de Helen Doron Ltd. („Helen Doron”, „HD” sau „noi”). Accesul și utilizarea Serviciului se supune următorilor Termeni și Condiții ale Serviciului („Termeni și Condiții”). Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Serviciului, declarați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții, inclusiv orice modificări viitoare. VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII CONȚIN O DISPOZIȚIE OBLIGATORIE DE ARBITRAJ A LITIGIILOR CARE NECESITĂ UTILIZAREA ARBITRAJULUI PE BAZĂ INDIVIDUALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ÎN ANUMITE CIRCUMSTANȚE.
 1. Prin utilizarea acestui site, utilizatorii sunt de acord să fie legați din punct de vedere legal de acești Termeni și Condiții, care vor intra în vigoare imediat, la primul acces al utilizatorului la Site. Utilizatorii care nu sunt de acord să fie legați din punct de vedere legal de toți Termeni și Condițiile următoare sunt rugați să nu acceseze și/sau să utilizeze acest site.
 2. În legătură cu înregistrarea și utilizarea Serviciului, sunteți de acord (i) să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs. și/sau organizația dvs., așa cum este solicitat de Helen Doron; (ii) să păstrați confidențialitatea parolei și a altor informații legate de securitatea contului dumneavoastră; (iii) să păstrați și să actualizați cu promptitudine orice informații de înregistrare pe care le furnizați către Helen Doron, pentru a păstra aceste informații exacte, actuale și complete; și (iv) să fiți pe deplin responsabil pentru orice utilizare a contului dumneavoastră și pentru orice acțiuni care au loc prin intermediul contului dumneavoastră.
CONȚINUT GENERAL
 1. Ca o condiție a trimiterii oricăror evaluări, recenzii, informații, date, text, fotografii, clipuri audio, lucrări audiovizuale, traduceri, flashcarduri sau alte materiale referitoare la Servicii („Conținut”), prin prezenta îi acordați Helen Doron o licență gratuită, perpetuă, irevocabilă, mondială, neexclusivă, transferabilă și o sub – licență pentru a utiliza, reproduce, copia, adapta, modifica, îmbina, distribui, afișa public, crea lucrări derivate, încorpora un astfel de Conținut în alte lucrări; sub – licenția conținutul prin mai multe niveluri și recunoașteți că această licență nu poate fi reziliată de dvs. odată ce Conținutul dvs. este trimis la Servicii. Declarați că dețineți sau v-ați asigurat toate drepturile legale necesare astfel încât Conținutul trimis de dvs. să fie utilizat de dvs., Helen Doron și alții, așa cum este descris și prevăzut în acești Termeni și Condiții. Înțelegeți că alți utilizatori vor avea acces la Conținut și că nici ei, nici Helen Doron nu au nicio obligație față de dvs. sau față de oricine altcineva de a păstra confidențialitatea Conținutului.
 2. HD poate schimba, actualiza sau modifica acești termeni și condiții în orice moment prin publicarea modificărilor online. Utilizatorii ar trebui să revizuiască acești termeni și condiții în mod regulat pentru a se asigura că sunt la curent cu orice modificări, actualizări sau modificări aduse de HD. Utilizarea continuă a site-ului web după ce modificările, actualizările și modificările sunt postate constituie acordul utilizatorului de a fi obligat din punct de vedere legal de acești termeni și condiții, astfel cum sunt modificați, actualizați sau modificați.
 3. Conținutul acestui site este supus dreptului de autor al HD. Utilizatorii nu pot copia, reproduce, republica, descărca, posta, difuza, transmite, pune la dispoziția publicului sau în alt mod să utilizeze conținutul site-ului web în niciun fel, cu excepția utilizării personale, necomerciale. De asemenea, utilizatorii sunt de acord să nu adapteze, să modifice sau să creeze o lucrare derivată din niciunul din conținutul site-ului, cu excepția utilizării personale, necomerciale. Orice altă utilizare a conținutului site-ului necesită permisiunea prealabilă scrisă din partea HD.
UTILIZARE NEPOTRIVITĂ
 1. Nu veți încărca, afișa sau furniza în alt mod pe sau prin intermediul Serviciului niciun conținut care: (i) este calomnios, defăimător, abuziv, amenințător, hărțuitor, instigator la ură, ofensator sau care încalcă în alt mod orice lege sau încalcă dreptul oricărei terțe părți ( inclusiv drepturi de autor, marcă comercială, confidențialitate, publicitate sau alte drepturi personale sau de proprietate); sau (ii) în opinia Helen Doron, este inacceptabil sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să folosească Serviciul sau care poate expune Helen Doron sau utilizatorii săi la orice prejudiciu sau răspundere de orice fel.
DESPĂGUBIREA HELEN DORON
 1. Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați pe Helen Doron și pe directorii, ofițerii, angajații, contractanții, agenții, furnizorii, licențiatorii, succesorii și cesionații săi, din și împotriva oricăror pierderi, pretenții, cauze de acțiune, obligații, răspunderi și daune de orice fel, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau sunt legate de accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, orice declarație falsă făcută către noi (ca parte a acestor Termeni și Condiții sau în alt mod), încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni și Condiții sau orice pretenție conform căreia orice traducere pe care v-o oferim este inexactă, inadecvată sau defectuoasă în orice fel.
LICENȚĂ PENTRU APLICAȚII
 1. Sub rezerva termenilor acestor Termeni și condiții, Helen Doron vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă pentru a descărca, instala și utiliza o copie a fiecărei aplicații sub formă de cod obiect numai pe un dispozitiv wireless interactiv pe care îl dețineți sau îl controlați. Nu puteți obține sau încerca să derivați codul sursă al oricărei aplicații sau al oricărei părți din orice aplicație, să permiteți oricărei terțe părți să obțină sau să încerce să obțină un astfel de cod sursă sau să efectueze o inginerie inversă, să decompileze, să dezasambleze sau să traducă orice aplicație sau orice parte a acesteia . Helen Doron și licențiatorii săi dețin și vor păstra toate drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi în și asupra Aplicațiilor, precum și orice modificări sau corecții ale acestora.
  • Următorii termeni și condiții vi se aplică numai dacă utilizați aplicațiile din Apple App Store. În măsura în care ceilalți termeni și condiții din acești Termeni și condiții sunt mai puțin restrictive decât, sau sunt în conflict cu termenii și condițiile din acest alineat, se aplică termenii și condițiile mai restrictive sau conflictuale din acest alineat, dar numai în ceea ce privește aplicațiile din Apple App Store. Recunoașteți și sunteți de acord că acești Termeni și condiții sunt exclusiv între dvs. și Helen Doron, nu Apple, și că Apple nu are nicio responsabilitate pentru aplicații sau conținutul acestora. Utilizarea oricărei aplicații de către dvs. trebuie să respecte Termenii și condițiile App Store. Recunoașteți că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Aplicații. În cazul în care vreo aplicație nu se conformează cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție, dacă există, pentru Aplicație; în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicații, iar orice alte reclamații, pierderi, răspunderi, daune, costuri sau cheltuieli atribuibile oricărei nerespectări cu orice garanție vor fi guvernate exclusiv prin acești Termeni și Condiții. Dumneavoastră și Helen Doron recunoașteți că Apple nu este responsabil pentru soluționarea oricăror revendicări ale dvs. sau ale oricărei terțe părți referitoare la Aplicații sau deținerea și/sau utilizarea de către dvs. a oricărei Aplicații, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) pretenții de răspundere pentru produse; (ii) orice pretenție conform căreia o aplicație nu se conformează oricărei cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (iii) pretenții care decurg din protecția consumatorilor sau legislație similară. Dvs. și Helen Doron recunoașteți că, în cazul oricărei pretenții ale unei terțe părți că orice aplicație sau deținerea și utilizarea de către dvs. a acelei aplicații încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terței părți, Helen Doron, nu Apple, va fi singura responsabilă pentru investigarea, apărarea, soluționarea și eliminarea oricărei astfel de revendicări privind încălcarea proprietății intelectuale în măsura cerută de acești Termeni și Condiții. Trebuie să respectați termenii de acord aplicabili pentru terți atunci când utilizați orice aplicație. Dvs. și Helen Doron recunoașteți și sunteți de acord că Apple și filialele Apple sunt terți beneficiari ai acestor Termeni și Condiții, deoarece se referă la licența dvs. pentru Aplicații și că, după acceptarea de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica acești Termeni și Condiții împotriva dvs. în calitate de terț beneficiar al acestora.
 2. Numele, imaginile și siglele care identifică HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) sau orice alt produs și serviciu asociat HD sau terțe părți și produsele și serviciile asociate acestora sunt supuse dreptului de autor, drepturilor de design, mărcilor comerciale și brevetelor HD și/sau terți corespunzători. Nimic din conținutul acestor termeni nu va fi interpretat ca conferind implicit, oprește sau în alt mod vreo licență sau drept de utilizare a oricărui drept de autor, drept de design, marcă comercială sau brevet aparținând HD sau oricăror alte părți terțe.
LINK-URI, SITE-URI ȘI SERVICII DE LA TERȚI PĂRȚI
 1. Serviciul poate conține link-uri către site-uri web ale terților, agenți de publicitate, servicii, oferte speciale sau alte evenimente sau activități care nu sunt deținute sau controlate de Helen Doron. Nu susținem și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri, informații, materiale, produse sau servicii ale terților. Dacă accesați orice site web, serviciu sau conținut deținut de o terță parte prin Helen Doron, înțelegeți că acești Termeni și condiții și Politica noastră de confidențialitate nu se aplică utilizării de către dvs. a acestor site-uri. Recunoașteți și sunteți de acord în mod expres că Helen Doron nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi care decurg din utilizarea de către dvs. a oricărui site web, serviciu sau conținut al unei terțe părți.
 2. Serviciul poate include reclame, care pot fi direcționate către Conținut sau informații despre Serviciu sau către alte informații. Tipurile și amploarea reclamelor făcute de Helen Doron în cadrul Serviciului pot fi modificate. Având în vedere faptul că Helen Doron vă acordă accesul și utilizarea Serviciului, sunteți de acord că Helen Doron și furnizorii și partenerii săi terți pot plasa o astfel de publicitate în legătură cu afișarea conținutului sau a informațiilor transmise de dvs. sau de alții.
 3. Utilizatorii sunt de acord să folosească site-ul web numai în scopuri legale, în moduri care nu restricționează, inhibă sau încalcă drepturile de utilizare și de a se bucura de site de către altcineva. Comportamentele interzise includ: hărțuirea sau provocarea de suferință sau neplăceri oricărei persoane, transmiterea de conținut obscen sau ofensator sau perturbarea fluxului normal de informații și dialog în cadrul site-ului web.
 4. Conținutul site-ului web, inclusiv informațiile, numele, imaginile, logo-urile și pictogramele referitoare la sau legate de companiile, produsele și serviciile afiliate HD și/sau HD (sau produse și servicii terțe), este furnizat „AȘA CUM SUNT” și pe o bază „DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE”, fără nicio declarație sau orice fel de garanție făcută, exprimată sau implicită în măsura permisă de lege, inclusiv garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, potrivire pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.
 5. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, HD nu va fi răspunzătoare față de utilizatorii site-ului sau de orice terță parte care pretinde prin intermediul unui utilizator al site-ului, pentru orice daune în legătură cu site-ul sau orice materiale conținute în acesta. Sub nicio formă HD nu va fi răspunzătoare pentru oricare dintre următoarele pierderi sau daune (fie că astfel de pierderi sunt prevăzute sau previzibile, cunoscute sau necunoscute):
  1. pierderea datelor;
  2. pierderi de venituri sau profituri anticipate;
  3. pierderea afacerii;
  4. pierderea unei oportunități;
  5. pierderea sau vătămarea reputației;
  6. pierderi suferite de terți;
  7. orice daune indirecte, consecutive, speciale sau exemplare care decurg din utilizarea site-ului web, indiferent de forma de acțiune
 6. HD nu garantează că funcțiile conținute în conținutul site-ului web vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că site-ul web și serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruși sau bug-uri.
 7. Utilizatorii site-ului pot fi invitați să trimită contribuții (inclusiv text, fotografii, grafice și înregistrări audio sau video) către site-ul web sau portalul HDEE. Utilizatorii sunt de acord, prin trimiterea acestor contribuții, să acorde HD un drept și o licență gratuită perpetuă, fără drepturi de autor, neexclusivă de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, executa, reda, pune la dispoziția publicului și exercita toate drepturile de autor și de publicitate cu privire la contribuțiile menționate la nivel mondial și/sau pentru a încorpora contribuțiile menționate în alte lucrări în orice mediu cunoscut acum sau dezvoltat ulterior pentru întreaga durată a oricăror drepturi care ar putea exista în contribuția menționată, în conformitate cu restricțiile de confidențialitate stabilite în Politica de confidențialitate a HD. Utilizatorii care aleg să nu acorde HD drepturile menționate mai sus sunt rugați să nu trimită contribuții pe site.
 8. În plus față de paragraful 9, prin depunerea contribuțiilor pe site, utilizatorii garantează:
  1. că respectivele contribuții sunt opera originală a utilizatorului;
  2. că utilizatorul care trimite are dreptul de a pune respectivele contribuții la dispoziția HD pentru toate scopurile specificate mai sus;
  3. că respectivele contribuții nu sunt defăimătoare;
  4. că respectivele contribuții nu încalcă nicio lege;
  5. că HD este despăgubită împotriva tuturor taxelor legale, daunelor sau altor cheltuieli care pot fi suportate de HD ca urmare a încălcării de către utilizator a garanției de mai sus;
  6. că renunță la orice drept moral asupra contribuției menționate pentru prezentarea și publicarea pe site-ul web în scopurile specificate mai sus
 9. Utilizatorii nu pot trimite niciun material defăimător sau ilegal de orice natură pe forumul site-ului. Aceasta include text, grafică și programe audio sau video.
 10. Contribuirea cu materiale cu intenția de a comite sau de a promova un act ilegal este strict interzisă.
 11. Toate materialele trimise trebuie să fie lucrarea originală a utilizatorului care contribuie. Utilizatorii nu pot trimite materiale plagiate. În mod similar, utilizatorii nu pot încălca drepturile terților, inclusiv drepturile de autor, mărci comerciale, secret comercial, brevet, confidențialitate, publicitate, drepturi personale sau de proprietate.
 12. Opiniile exprimate în zonele de transmitere ale site-ului sunt cele ale membrilor publicului și nu sunt neapărat cele ale HD.
 13. În cazul în care oricare dintre Termeni și Condiții este considerat inaplicabil de către o instanță sau un alt tribunal cu jurisdicție competentă, astfel de prevederi vor fi limitate sau eliminate în măsura minimă necesară, astfel încât acești Termeni și Condiții să rămână în continuare în vigoare și efect.
NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DIN PARTEA HELEN DORON
 1. SERVICIUL, INCLUSIV TOATE IMAGINILE, FIȘIERELE AUDIO ȘI ALT CONȚINUT ÎN ACEASTA PRIVINȚĂ ȘI ORICE ALTE INFORMAȚII, PROPRIETATE ȘI DREPTURI ACORDATE SAU FURNIZATE DE HELEN DORON SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT”. HELEN DORON ȘI FURNIZORII NU OFERĂ DECLARAȚII SAU GARANȚII DE NICIUN FEL CU PRIVIRE LA SERVICIUL, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ȘI TOATE ACESTE DECLARAȚII ȘI GARANȚII, INCLUSIV GARANȚII DE VENDABILITATE, CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE, SUNT NEGATE ÎN MOD EXPRES. FĂRĂ A LIMITA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, HELEN DORON NU OFERĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL CU PRIVIRE LA PRECIZIA, DISPONIBILITATEA SERVICIULUI, CARACTERUL COMPLET, CONȚINUT INFORMAȚIONAL, OPERARE FĂRĂ ERORI, REZULTATE DE OBȚINUT DIN UTILIZARE, SAU NEÎNCĂLCARE. ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI POT FI INDISPONIBILE ÎN PERIOADE DE VÂRF DE CERERE, ACTUALIZĂRI DE SISTEM, DEFECȚIUNI SAU ÎNTREȚINERE PROGRAMATĂ SAU NEPROGRAMATĂ SAU DIN ALTE MOTIVE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, DECI EXCLUDEREA DE MAI SUS POATE NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS.
LIMITAREA TIPURILOR DE DAUNE/LIMITAREA RĂSPUNDERII
 1. ÎN NICIUN CAZ, HELEN DORON NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE TERȚĂ PARTE CARE PRETINDE PRIN INTERMEDIUL DVS. (INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DELICT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTĂ TEORIE) PENTRU DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUTIVE SAU EXEMPLARE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE ACCESUL SAU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIUL SAU ORICE PARTE A ACESTUIA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA UTILIZĂRII SERVICIULUI, REZULTATE INEXACTE, PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII SAU DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA SAU CORUPȚIA DE DATE SAU DIN DATE INEXACTE, COSTUL DE RECUPERARE A ORICĂROR DATE, COSTUL SERVICIILOR DE SUBSTITUȚIE SAU PRETENȚIILE TERȚILOR PENTRU ORICE DAUNE ADUSE COMPUTERELOR, SOFTWARE-ULUI, MODEMURILOR, TELEFOANELOR SAU ALTOR PROPRIETĂȚI, CHIAR DACĂ HELEN DORON A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. RĂSPUNDEREA HELEN DORON FAȚĂ DE DVS. SAU DE ORICE TERȚĂ PARTE CARE PRETINDE PRIN INTERMEDIUL DVS. PENTRU ORICE CAUZĂ ȘI INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, ESTE LIMITATĂ LA SUMA DE 10.000 USD. ACEASTA ESTE O LIMITĂ AGREGATĂ. EXISTENȚA A MAI MULTOR PRETENȚII NU VA CREȘTE ACEASTĂ LIMITĂ.
REZILIERE
 1. Helen Doron vă poate înceta accesul și utilizarea Serviciului imediat, în orice moment, din orice motiv, și în acel moment nu veți mai avea dreptul de a utiliza Serviciul. Vă puteți închide contul Helen Doron în orice moment, urmând instrucțiunile disponibile prin intermediul Serviciului. Prevederile acestor Termeni și Condiții referitoare la protecția și punerea în aplicare a drepturilor de proprietate ale Helen Doron, declarațiile și garanțiile dvs., renunțarea la declarații și garanții, eliberare și despăgubiri, limitări ale răspunderii și tipuri de daune, proprietatea datelor și informațiilor, legea aplicabilă și locul de desfășurare, dispozițiile diverse vor supraviețui oricărei astfel de rezilieri.
LEGEA APLICABILĂ ŞI ARBITRAJUL
 1. Acești Termeni și Condiții, subiectul acestora și drepturile Helen Doron și ale dvs. conform acestor Termeni și Condiții, precum și orice reclamație, cauză de acțiune sau dispută („revendicare”) care decurge din sau este legată de acești Termeni și Condiții, vor fi guvernat de și interpretat conform legilor statului Israel, excluzând prevederile privind conflictul de legi ale acelei jurisdicții sau ale oricărei alte jurisdicții, indiferent de țara dumneavoastră de origine sau de unde accesați Serviciul. ORICE DISPUTĂ SAU RECLAMAȚIE REFERITOARE ÎN ORICE MOD LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SAU LA SERVICIU VA FI REZOLVATĂ PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU, MAI DEGRABĂ DECÂT ÎN INSTANȚĂ, cu excepția dreptului Helen Doron de a solicita măsuri printr-o ordonanță președențială, așa cum este menționat mai jos. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel în mod expres, fiecare parte va suporta propriile onorari ale avocaților, indiferent de care parte este considerată ca parte câștigătoare în procedura de arbitraj.
 2. Dacă nu doriți să arbitrați disputele cu Helen Doron și sunteți o persoană fizică, puteți renunța la acest acord de arbitraj trimițând un e-mail la Info@HelenDoronGroup.com în termen de 30 de zile de la prima accesare sau utilizare a Serviciului.
 3. Dacă intenționați să solicitați arbitraj, trebuie să trimiteți mai întâi o notificare scrisă Biroului Administrativ al Helen Doron cu privire la intenția dumneavoastră de a arbitra („Notificare”). Notificarea către Helen Doron ar trebui trimisă prin oricare dintre următoarele mijloace: (i) poștă electronică la Info@HelenDoronGroup.com sau (ii) trimiterea Notificarii prin poștă cu confirmare de primire prin serviciul poștal către Helen Doron Ltd., Misgav Industrial Park, D.N. Misgav 2017900 Israel. Notificarea trebuie: (i) să descrie natura și temeiul revendicării sau disputei; și (ii) să prezinte măsurile specifice solicitate; și (iii) să menționeze numele, adresa și informațiile dvs. de contact. Dacă intenționăm să inițiem o acțiune de arbitraj împotriva dumneavoastră, vă vom trimite orice notificare de dispută la informațiile de contact pe care le avem pentru dumneavoastră.
LIMBĂ
 1. Acest acord a fost scris inițial în limba engleză (SUA). În măsura în care orice versiune tradusă a acestui acord intră în conflict cu versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va prevala.
DIVERSE
 1. Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord dintre Helen Doron și dvs. cu privire la subiectul prezentului document. O renunțare de către Helen Doron sau dvs. la orice prevedere a acestor Termeni și Condiții sau orice încălcare a acestora, în niciun caz, nu va renunța la acest termen sau condiție sau la orice încălcare ulterioară a acestora. Helen Doron își poate cesiona drepturile sau obligațiile conform acestor Termeni și Condiții fără nicio condiție. Acești Termeni și Condiții vor fi obligatorii și se vor aplica în beneficiul lui Helen Doron și al dvs., și al lui Helen Doron și al succesorilor și mandatarilor autorizați.